Lista aktualności Lista aktualności

„OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” WYSTAWA PLENEROWA PRZY NADLEŚNICTWIE BRZEG

Zapraszamy na wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”, którą od 17 maja do 5 czerwca można oglądać przy siedzibie Nadleśnictwa Brzeg – obok głównego wejścia, ul. Jana Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg. Wystawa jest dostępna dla odwiedzających od poniedziałku od godziny 7.30 do piątku do godziny 14.30.

Wystawa składa się z 7 wolnostojących trzyplanszowych ekspozytorów.

Znajdziemy tu mapę Polski z lat 1919-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia z okresu odbudowy państwa polskiego oraz przedruki stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.

W głównej części wystawy zaprezentowano sześć postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają krótkie biogramy tych postaci, a także interesujące fotografie archiwalne z tamtych czasów.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze, politycy oraz działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne i religijne, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego celu: NIEPODLEGŁOŚCI i wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Autorami wystawy są dr Zofia Fenrych i Mateusz Lipko we współpracy z: Grzegorzem Czapskim, Maciejem Fryczem, Pawłem Miedzińskim, Magdaleną Ruczyńską, dr Pawłem Skubiszewskim i prof. Włodzimierzem Suleją.

Wystawa IPN-u „Ojcowie Niepodległości” będzie gościła we wszystkich 38 nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, w okresie kwiecień 2021 r. – kwiecień 2023 r.

Następnym miejscem prezentacji będzie Nadleśnictwo Bielsk, gdzie wystawę będzie można oglądać  w dniach 7 czerwca 2022 r. – 26 czerwca 2022 r.