Asset Publisher Asset Publisher

Zasłużona emerytura!

Z dniem 29 lipca 2021 roku Pan Bogdan Popecki Leśniczy ds. szkółkarskich przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Pan Bogdan Popecki jest absolwentem Technikum Leśnego w Tułowicach, które ukończył w 1975 roku, następnie pracował w zieleni miejskiej miasta Brzeg oraz Nadleśnictwie Oława i PZU.

Z dniem 15 lutego 1979 roku zostaje zatrudniony w Nadleśnictwie Brzeg jako Podleśniczy Leśnictwa Brzozowiec, następnie Nowy świat i Wójcice. 1 marca 1989 roku zostaje powołany na Leśniczego do spraw szkółkarskich. Funkcję tę piastował do dzisiaj.

Leśniczy z Borucic „to piękna kartka leśnego życia” i skarbnica wielu anegdot. Przez wiele lat Pan Bogdan Popecki na szkółce leśnej, a więc obszarze ziemi często podzielonym na poletka z wysianymi lub wysadzonymi roślinami hodował najpiękniejsze sadzonki i siewki.

Warto podkreślić, że opisywany leśnik jest wielkim pasjonatem koni, które towarzyszyły mu od początku całej drogi leśnej.

Załoga Nadleśnictwa Brzeg składa najserdeczniejsze podziękowania za ponad 42 lata służby na rzecz Lasów Państwowych.
Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i spokojnej emerytury. Darz bór!