Asset Publisher Asset Publisher

Dzień z leśnikiem w Nadleśnictwie Brzeg

19.10.2021r. na terenie Nadleśnictwa Brzeg odbył się „Dzień z leśnikiem”, który wystawiony był przez brzeskich leśników jako voucher w ramach pomocy Karolkowi Wilińskiemu – 4 letniemu brzeżaninowi choremu na raka mózgu.

19.10.2021r. na terenie Nadleśnictwa Brzeg odbył się „Dzień z leśnikiem”, który wystawiony był przez brzeskich leśników jako voucher w ramach pomocy Karolkowi Wilińskiemu – 4 letniemu brzeżaninowi choremu na raka mózgu.

W ramach voucheru rodzina Państwa Silarskich wraz z Marcinem Dziwakiem – Leśniczym Leśnictwa Rogalice oraz Mateuszem Brożyńskim – Pracownikiem Nadleśnictwa Brzeg uczestniczyła w następujących atrakcjach:

  • wejście na wieżę przeciwpożarową w miejscowości Rogalice,
  • herbata/kawa w terenie wraz z ciastkiem,
  • zwiedzanie Kancelarii Leśnictwa Rogalice,
  • spacer do miejsca gdzie widoczne są ślady bytowania bobrów,
  • pomoc Leśniczemu Marcinowi w pracach związanych z odbiórką drewna,
  • zwiedzanie Szkółki Leśnej Barucice,
  • ognisko z kiełbaskami i leśnymi opowieściami,
  • oglądanie zgromadzonych przez leśniczego nagrań i zdjęć zwierząt występujących na terenie Nadleśnictwa Brzeg.

Przeprowadzenie Edukacji przyrodniczo – leśnej to jedna z najlepszych form poznawania przyrody. Leśnicy przekazują podstawową wiedzę o lesie, rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt. Podczas trwania spaceru można było się dowiedzieć o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej, o tym że zrąb jest rzeczą potrzebną, a odnowienia (nasadzenia) wymagają ścinki drzew, jak również o zagrożeniach lasu. Spacerując można było  poznać złożoność ekosystemów leśnych, szkółki, upraw i młodników.                                             

Pracownicy Nadleśnictwa Brzeg pragną również podziękować wszystkim zaangażowanym w licytację oraz jej organizację, jak i rodzinie Państwa Silarskich, którzy przyczynili się do pomocy dla mieszkańca Brzegu.