Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Podstawowym celem funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Brzeg jest ochrona i zachowanie rodzimej populacji zwierząt łownych, przy jednoczesnym utrzymaniu ich wielkości na poziomie, który nie zagraża uprawom rolnym oraz młodemu pokoleniu lasu. Charakterystyczna dla tego obwodu rozmaitość bazy żerowej oraz swoista mozaika środowiska tworzonej przez zwarty kompleks leśny, pola i stawy stwarza idealne warunki do bytowania głównie zwierzyny grubej, takiej jak: jeleń, daniel, sarna i dzik. Dodatkowym urozmaiceniem jest tu ptactwo wodne, występujące dość licznie za sprawą okolicznych stawów hodowlanych.

Wzorcowe zagospodarowanie łowiska w połączeniu z bogatą tradycją, kulturą łowów, profesjonalną oprawą, koleżeńską opieką leśników-myśliwych dostarcza naszym gościom niezapomnianych wrażeń.

Serdecznie zapraszamy na polowania do Borów Stobrawskich.

 

Grafika magazynu łowieckiego "Pasje". Jeleń w trakcie rykowiska.

 

Numer Konta Bankowego Nadleśnictwa Brzeg

BNP Paribas Bank Polska

11 2030 0045 1110 0000 0234 6240