Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictwa Brzeg znajduje się znaczny fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Park został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999 r. (Dz.U. Woj. Opol. Nr 38, poz. 255 z 1999 roku) w celu zachowania najcenniejszych obszarów leśnych i wodno-błotnych nizinnej części Opolszczyzny. Łączna powierzchnia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w zarządzie Nadleśnictwa wynosi 11923,90 ha, w tym: obręb Lubsza 6697,75 ha i obręb Karłowice 5226,15 ha.