Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs „Eko–Omnibus”

Dnia 23 kwietnia 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Brzegu odbył się finał konkursu z wiedzy o ekologii pod nazwą „Eko–Omnibus”.

Konkurs był skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych i miał na celu m. in. propagowanie wśród dzieci idei ochrony przyrody i krajobrazu, w tym przyrody miasta Brzeg oraz rozwijanie u uczniów świadomości ekologicznej i wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Nadleśnictwo Brzeg.


Do finału konkursu zakwalifikowało się 10 uczniów, każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz życzymy powodzenia w przyszłych konkursach!