Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Brzeg z siedzibą w Brzegu, ul. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg, tel. 77 404 80 30 , ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Brzeg (organizator przetargu).

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Nadleśnictwa Brzeg.

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-brzeg/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia