Asset Publisher Asset Publisher

Projekt „BocianiMy”

W Nadleśnictwie Brzeg w ramach współpracy z Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Rogowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie została zamontowana fotopułapka przy gnieździe Bociana Czarnego Ciconia nigra.

Jest to bliski kuzyn dobrze znanego bociana białego. Obserwacja bociana czarnego nie jest łatwa, ponieważ ptak ten ceni sobie ciszę i spokój, unika osad ludzkich, swoje gniazda zakłada przeważnie na dorodnych leśnych drzewach. W naszym gnieździe bocian pojawił się 2 kwietnia, drugi do pary dołączył 7 kwietnia.

Więcej informacji na temat projektu dostępne są na stronie www.bocianimy.pl.