Asset Publisher Asset Publisher

W Nadleśnictwie Brzeg pokoleniowa „zmiana warty”

W czwartek 29 kwietnia br., Pan Julian Kastelik długoletni Leśniczy leśnictwa Nowy Świat przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Leśniczy kierował leśnictwem Nowy Świat od 1 stycznia 1977 roku. Julian Kastelik ukończył Technikum Leśne w Tułowicach w 1974 roku. W latach 1974-1976 odbywał staż w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu z przerwą na służbę wojskową. W listopadzie 1976 roku został przyjęty do pracy w nadleśnictwie Brzeg, ówcześnie pod nawą nadleśnictwo Karłowice.

Podczas swej prawie 45 letniej służby wielokrotnie wykazywał się bardzo dużym zaangażowaniem na rzecz tej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych. Leśniczy był mentorem wielu pokoleń podleśniczych i stażystów,  przekazując im stosowną wiedzą praktyczną z zakresu leśnictwa. Podczas pracy dał się poznać jako osoba troszcząca się o w sprawy związane z zagospodarowaniem i ochroną lasu.

W latach 1990-1994 był radnym Gminy Lubsza. Piastował również funkcję sekretarza koła łowieckiego Nr 1 „HUBERT” w Brzegu oraz członka komisji rewizyjnej w latach 1996-2000 oraz 2005-2010.

Pan Julian Kastelik został odznaczony odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Ponadto za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Polskim Lasom w 2018 roku otrzymał  „Złoty Medal za Długoletnią Służbę” przyznawany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tego samego dnia zakończyli również służbę Komendant Straży Leśnej Starszy Strażnik Leśny Ryszard Komornicki oraz Włodzimierz Gąsiorowski  Specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu i stanu posiadania.

Pan Ryszard Komornicki ukończył Technikum Leśne w Tułowicach w 1975 roku. Został przyjęty na staż do nadleśnictwa Karłowice 2 stycznia 1976 roku. W latach 1976-1993 był podleśniczym leśnictwa Lubsza, a następnie od 1 stycznia 1993 roku strażnikiem leśnym. Przez ostanie niemal 22 lata pełnił funkcję Komendanta Straży Leśnej w nadleśnictwie Brzeg.

Pan Włodzimierz Gąsiorowski jest absolwentem policealnego studium leśnego w Porażynie, które ukończył w 1980 roku. W nadleśnictwie Brzeg zaczął służbę w dziale zagospodarowania lasu  1 września 1993 roku. Wcześniej pracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, a także przez rok jako podleśniczy nadleśnictwa Płock. 

Życzymy emerytom dużo zdrowia, relaksu i wypoczynku, realizacji planów i zainteresowań.

Od 1 maja pełniącym obowiązki Leśniczego Leśnictwa Nowy Świat zostanie Pan Mateusz Dudzik, obecnie podleśniczy. Na Komendanta Straży Leśnej awansuje Pan Daniel Sinkowski, aktualnie strażnik leśny, natomiast Pan Maciej Witka podleśniczy leśnictwa Nowy Świat będzie pełnił obowiązki strażnika leśnego. Pan Piotr Trznadel planowany jest do zatrudnienia na stanowisko specjalisty ds. urządzania lasu i stanu posiadania.