Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Brzeg
Nadleśnictwo Brzeg
+48 77 404 62 80; +48 77 404 80 30
+48 77 404 80 44

ul. Kilińskiego 1
49-300 Brzeg

 

ePUAP: pgl_lp_0204/SkrytkaESP

 

UWAGA! Adres: brzeg@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. Czytaj więcej...

NADLEŚNICZY
Bartłomiej Kastelik
+48 77 404 80 31
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Witold Witosza
+48 77 404 80 33
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Mazur
+48 77 404 80 34
SEKRETARZ
Justyna Marzęcka
+48 77 404 80 37

Inżynier Nadzoru

Jarosław Gomółka
INŻYNIER NADZORU
Tel.: +48 77 404 80 40

Stanowisko ds. Pracowniczych

Sylwia Zając
SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH
Tel.: +48 77 404 80 39

Posterunek Straży Leśnej

Daniel Sinkowski
STARSZY STRAŻNIK LEŚNY
Tel.: +48 77 404 80 38
Maciej Witka
STRAŻNIK LEŚNY
Tel.: +48 77 404 80 38

Dział Gospodarki Leśnej

Kamil Śledziona
STARSZY SPECJALISTA SL DS. HODOWLI LASU I NASIENNICTWA
Tel.: +48 77 404 80 48; +48 662 166 833
Halina Nawrocka-Bloch
STARSZY SPECJALISTA SL DS. UŻYTKOWANIA LASU I MARKETINGU
Tel.: +48 77 404 80 46; +48 881 493 766
Ewelina Dziwak
STARSZY SPECJALISTA SL DS. GOSPODARKI DREWNEM I MARKETINGU
Tel.: +48 77 404 80 35; 606 370 689
Piotr Trznadel
SPECJALISTA SL DS. URZĄDZANIA LASU I STANU POSIADANIA
Tel.: +48 77 404 80 41
Edyta Czapka
SPECJALISTA SL DS. OCHRONY LASU
Tel.: +48 77 404 80 45

Dział Finansowo-Księgowy

Renata Socha
KSIĘGOWA
Tel.: +48 77 404 80 47
Iwona Zabłocka-Trznadel
KSIĘGOWA
Tel.: +48 77 404 80 36
Jagoda Pięta
KSIĘGOWA
Tel.: +48 77 404 80 42
Magdalena Kruszewska
KSIĘGOWA
Tel.: +48 77 404 80 32

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Iwona Malinowska
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
Tel.: +48 77 404 80 30
Joanna Skrzypa
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Tel.: +48 77 404 80 43
Jacek Tokarz
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Tel.: +48 77 404 80 37

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH