Lista aktualności Lista aktualności

Tablica odsłonięta

W dniu 4 grudnia dokonano w Nadleśnictwie Brzeg uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy 40 - ej rocznicy powstania NSZZ ,,Solidarność”.

Na tablicy widnieje napis: 


40 Solidarność 1980-2020                                                                              
"Człowiek rodzi się i żyje wolnym” 
Członkowie MOZ NSZZ "Solidarność” Nadleśnictwa Brzeg.

 

Cztery dekady temu lipcowe i sierpniowe strajki w 1980 r. doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach byłego bloku wschodniego, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Kluczowym momentem tamtych dni było podpisanie porozumień w Szczecinie 30 sierpnia, Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku oraz w Jastrzębiu 03 września 1980 roku między komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, co doprowadziło do rejestracji 10 listopada 1980 roku przez Sąd Najwyższy NSZZ "Solidarność”. Wkrótce związek liczył niemal 10 mln członków.


Odsłonięcia tablicy dokonali V-ce Przewodniczący Komisji Zakładowej przy Nadleśnictwie Brzeg Kazimierz Gągola oraz Nadleśniczy Bartłomiej Kastelik. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Mariusz Czechlowski Przewodniczący Komisji Zakładowej MOZ NSZZ "Solidarność” w którym to przypomniał najważniejsze momenty minionych lat cyt. "Solidarność" była formalnie organizacją związkową, ale w istocie stanowiła ogólnonarodowy ruch społeczny, który połączył miliony Polaków w jedną pełną wiary wspólnotę.


W Lasach Państwowych na Opolszczyźnie od września 1980 roku powstawały oficjalnie struktury NSZZ ,,Solidarność”, najpierw jako tymczasowe Komisje Zakładowe, potem z wybranymi przewodniczącymi i zarządami. 
W Nadleśnictwie Brzeg, na terenie którego odsłonięto tablicę pamiątkową, Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” powstała w 1980 r., do której zapisało się 140 osób. Pierwszym Przewodniczącym został leśniczy Ś.P. Roman Oraczewski.