Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert

Budowa punktu do przetrzymywania tusz dzików przed ich zbadaniem w kierunku wykrycia wirusa ASF w Ośrodku Hodowli Zwierzyny „ROGALICE” – roboty budowlane.

AKTUALIZACJA: Nadleśnictwo Brzeg zamieszcza informacje z przeprowadzonego postępowania.

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Brzeg, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

PGL LP Nadleśnictwo Brzeg zaprasza do złożenia oferty na:

Budowa punktu do przetrzymywania tusz dzików przed ich zbadaniem w kierunku wykrycia wirusa ASF w Ośrodku Hodowli Zwierzyny „ROGALICE” – roboty budowlane