Położenie

Nadleśnictwo Brzeg jest jednym z trzydziestu ośmiu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa opolskiego, powiatu brzeskiego, namysłowskiego, opolskiego i na terenie miasta Brzeg. Swym zasięgiem obejmuje jedenaście gmin. Ma powierzchnię 15 890 ha. Lasy Nadleśnictwa w większości położone są na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Historia

Nadleśnictwo Brzeg położone jest w województwie opolskim oraz w małym fragmencie województwa dolnośląskiego. Gospodaruje lasami Skarbu Państwa na powierzchni 15 890 ha.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.