Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność 289 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 70 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 11 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 19 proc. – łęgi i olsy, czyli lasy porastające żyzne i bagienne tereny nadrzeczne

Udział gatunków lasotwórczych

 • 61 proc. – sosna, modrzew
 • 15 proc. – dąb, jawor, jesion
 • 5 proc. – brzoza
 • 11 proc. - olsza
 • 3 proc. – buk
 • 1 proc. – grab
 • 2 proc. - topola
 • 2 proc. – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 16 proc. – I klasa
 • 17 proc. – II klasa
 • 23 proc. – III klasa
 • 16 proc. – IV klasa
 • 11 proc. – V klasa
 • 17 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 305m sześc./ha
 • Dąb – 300m sześc./ha
 • Buk – 240m sześc./ha
 • Olsza – 165m sześc./ha
 • Brzoza – 225m sześc./ha
 • Topola – 345m sześc./ha