Asset Publisher Asset Publisher

OFERTA EDUKACYJNA

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym Nadleśnictwo Brzeg organizuje zajęcia terenowe w lesie, które skierowane są do dzieci i dorosłych.

Edukacja przyrodniczo - leśna to jedna z najlepszych form poznawania przyrody. Leśnicy przekazują podstawową wiedzę o lesie, rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt. Na zajęciach można się dowiedzieć o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej, o tym że zrąb jest rzeczą potrzebną, a odnowienia (nasadzenia) wymagają ścinki drzew, jak również o zagrożeniach lasu. Idąc ścieżką dydaktyczną można poznać złożoność ekosystemów leśnych, szkółki, upraw i młodników. Mając nadzieję, że zajęcia edukacyjne w wielu przypadkach wpłyną na zachowanie dzieci, młodzieży a następnie dorosłych ludzi.

W leśnictwie Kurznie znajduje się także "Stobrawski Zielony Szlak" 5 km trasa do nordic wakingu i biegów narciarskich, utworzona wspólnie z PTTK.

Uzupełnieniem działalności edukacyjnej Lasów Państwowych jest oferta turystyczna skierowana do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Zapraszając do lasu zachęcamy do aktywnego wypoczynku, niosącego ze sobą wartości poznawcze nie ingerujące w naturalne środowisko.

Nadleśnictwo Brzeg posiada rozbudowaną sieć miejsc postojowych, wszystkie miejsca postoju wyposażone są w małą infrastrukturę turystyczną (drewniane kosze na śmieci, ławy, stoły z zadaszeniem oraz tablice informacyjne). Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwie ścieżki dydaktyczno - edukacyjne wyposażone w tablice informacyjne:

  • ścieżka nr 1 jest przeznaczona do zwiedzania pieszego i znajduje się w osadzie leśnej leśnictwa szkółkarskiego. Jest to krótki odcinek tablic poświęconej tematyce szkółkarskiej. Jest to krótki odcinek tablic poświęcony tematyce szkółkarskiej. Obiekt wyposażony jest w wiatę wraz z miejscem na ognisko. Za ścieżką w zagrodzie Leśniczy ds. szkółkarskich hoduje konika polskiego. Ponadto osoby odwiedzające to miejsce mają również możliwość obejrzenia produkcji małych drzewek tzw. sadzonek.
     
  • ścieżka nr 2 biegnie od domku myśliwskiego w miejscowości Kurznie przez las do uroczyska zwanego "lisie łąki". Ścieżka przedstawia tematykę gospodarki, tradycji i zwyczajów łowieckich. "Lisie łąki" to unikatowy fragment śródleśnych łąk położonych w samym sercu borów stobrawskich. Ścieżka na 2,4 kilometry długości. Na końcu ścieżki wybudowano zbiornik wodny o powierzchni 5 ha z wyspą na której gniazdują ptaki. Obok zbiornika jest wiata pod którą można odpocząć. W pobliżu wiaty znajduje się nasyp widokowy, gdzie można podziwiać piękne łąki wraz z kwitnącym w czerwcu rdestem wężownikiem.